Yksinäisyys on riski sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle

Kasvava ongelma EU-maissa on yksinäisyys. Eurostat – tilaston mukaan Ranskassa ja Italiassa 12 % väestöstä kokee ettei heillä ole ketään jolta pyytää apua. Vastaava luku Suomessa on hiukan yli kaksi prosenttia.

Paikallisissa tilastoissa todetaan Kouvolassa olevan itsensä yksinäiseksi kokevia aikuisia vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Tärkeä kysymys on, onko läheskään kaikkia yksinäisiä tavoitettu tilastointiin.

Yksinäisyys voi kohdata ja koetella lasta, nuorta, aikuista tai ikäihmistä tilapäisesti tai koko elämän ajan. Lapsena alkanut yksinäisyys voi jatkua läpi elämän kavereita nolla-elämänä. Ne jotka ovat lapsena yksin, ovat usein yksin aikuisenakin.

Suomessa Kymenlaaksossa on eniten yksin asuvia ikäihmisiä suhteessa muihin maakuntiin. Kaikki heistä eivät ole yksinäisiä, mutta monille yksinäisyys ei ole oma valinta. Heistä yksinäiset apua tarvitsevat tulisi löytää niin Kouvolassa kuin koko maakunnassa.

Kun 90-vuotiaat ovat Suomessa nopeimmin kasvava ikäryhmä, voi pahimmillaan olla mahdollista elämäntilanne jossa läpi elämänkaaren jatkuneesta yksinäisyydestä muodostuu sadan vuoden yksinäisyys.

Yksinäisyys on riski sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Yksinäisyys heikentää suomalaisten elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijat ovat todenneet yksinäisyyden vaikutuksien olevan haitallisempia kuin ylipaino tai tupakointi.

Apua yksinäisyyden torjuntaan löytyy jo nyt: SPR, MLL ja seurakunnat yksittäisten toimijoiden ohella ovat jo pitkään auttaneet ja tukeneet monia yksinäisiä. Samalla ne ovat torjuneet toiminnallaan yksinäisyyden kalliisti hoidettavia seurauksia.

Kouvolassa, Kotkassa ja koko Kymenlaaksossa on mittava määrä järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden voimavaroja ja käytännön kokemusta ei ole vielä täysin hyödynnetty. Tämä tuli esille myös Kouvolassa 13.11.2018 järjestetyssä Yksinäisyysfoorumissa, jossa pohdittiin yksinäisyyden syitä ja vaikutuksia. Samalla haettiin uusia toimintatapoja ja palvelumahdollisuuksia yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Toivottavasti foorumin ideat ja suunnitelmat vievät eteenpäin ajatusta että parasta ennalta ehkäisevää palvelua on välittäminen. Yksinäisen elämäntilanteen kehittyminen sadan vuoden yksinäisyydeksi on torjuttava.

Jokainen ihminen on arvokas tullakseen kohdatuksi lähimmäisenä jota ei jätetä yksin.

Liisa Sulanen
Kouvola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa