Kuntavaaliohjelma 2021

Kouvolan Seudun Perussuomalaiset ry.

TOIMIVA MAASEUTU

MENESTYVÄ KAUPUNKI

 

KOUVOLA ON SUURI KAUPUNKI

Tämän kaupungin puolesta kannattaa taistella. Kouvola on laaja, luonnonkaunis kylien kaupunki, joka on ajettu huonolla taloudenpidolla ja järjettömillä inventoinneilla ahdinkoon. Mutta toivoa on.

MAAHANMUUTTO

Meidän on saatava itse päättää, minkä verran pystymme ottamaan Kouvolaan turvapaikanhakijoita. Meidän on myös saatava tietää, mitä se maksaa. Pakolaisten kustannusten tulee olla läpinäkyvästi kaupungin talousarviossa ja kustannuksia tulee myös seurata. Turvapaikat ovat vain niitä kipeästi tarvitseville. Hyväuskoinen pakolaispolitiikka luo uutta huono-osaisuutta ja turvattomuutta, niin kuin voimme maailmalta todeta. Ei ole oikein, että kaikesta säästetään, paitsi pakolaisten kuntapaikoista.

KOUVOLAN KEHITYSPOLITIIKKA

Asukkaiden hyvinvoinnin, yritysten menestyksen ja kaupungin kehityksen tärkein edellytys on, että mahdollisimman monella on työ- tai koulutuspaikka.

Kilpailutuksissa on korostettava paikallisuutta, työllisyyttä ja kotimaisuutta sekä kilpailutuksen osaamista. Hankintalaki antaa mahdollisuudet työllisyyden painottamiseen, jota on myös uskallettava käyttää. Kouvolan kärkihankkeeksi on nostettava peruspalvelut. Meillä ei ole varaa riski-investointeihin samalla, kun muuta palveluverkkoa karsitaan ja henkilökuntaa lomautetaan.

KAUPUNGIN TALOUS JA TYÖLLISYYS

Velaksi elämisen on loputtava. Talousongelmat ovat omatekoisia. Ne johtuvat osaksi velalla rahoitetuista kerskainvestoinneista, jotka eivät maksa itseään koskaan takaisin. Kaupungin tulee hoitaa ennen kaikkea lakisääteiset tehtävänsä. Kaupungin johtamista on arvioitava kriittisesti. Organisaatio ja tehtävät on perattava.

KYLÄT OVAT KOUVOLAN RIKKAUS

Koko Kouvola on pidettävä asuttuna. Haja-asutusalueella asuminen ei saa merkitä eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja tavoitettavuudessa. Vaadimme toimivia bussilinjoja. Kouvolan maaseutu ja monipuolinen luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle ja virkistykselle.

KOULUTUS

Perussuomalaiset tekevät kaikkensa, ettei lähikouluja lakkauteta lisää, mikäli oppilaita riittää kouluihin. Koulurakennukset on pidettävä kunnossa. Koulukyytien logistiikka on ollut kaupungille ylivoimainen tehtävä. Koulumatkojen tulisi kuitenkin olla turvallisia ja ajallisesti siedettäviä. Ammatillista koulutusta on kehitettävä niin, että se palvelee hyvin työelämää ja motivoi nuoria.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KOUVOLASSA

Tärkeintä on turvata kaikille kattavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sosiaali- ja terveyspalvelut. Terveydenhuoltoa ei saa kehittää yksinomaan yksityissektorin, eikä myöskään julkisen palvelun varaan. Molempien toimijoiden vahvuuksia tarvitaan.

ARVOKAS VANHUUS
Olemme kiitollisuuden velassa vanhuksille. On tärkeää, että kotana asuville sekä omaishoitajille järjestetään riittävästi tukipalveluja ja että heitä tuetaan myös ennakoivasti. Niille jotka eivät pysty asumaan kotona, tulee järjestyä palvelu- tai hoiva-asumisen paikka mahdollisimman nopeasti. Vanhuspalveluihin on taattava riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, jotta vaihtuvuus vähenee ja sosiaali – ja terveysalan ammattilaiset jaksavat tärkeässä työssä.

Kouvola on hyvä paikka asua, mutta me teemme siitä vielä paremman!

 

Kirjoitettu 25.1.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa