Perussuomalaisten esitys Kouvolan talouden sopeuttamiseksi

Kouvolan Seudun Perussuomalaiset ovat huolissaan Kouvolan kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Globaali talouden tilanne voi johtaa merkittäviin muutoksiin inflaatiossa ja lainojen koroissa. Hyvinvointialueen aloitus tulee olemaan haasteellinen, tuoden mukanaan merkittävän huolen rahoituksesta ja kuntiin kohdistuvasta rasituksesta, joita emme vielä tiedä.

Kouvolan kaupungin rakenteellinen alijäämä oli ennen korona-aikaa noin 100 miljoonaa euroa ja huolimatta tehdyistä säästötoimenpiteistä, sekä korona-avustuksista (37 miljoonaa euroa), rakenteellinen alijäämä on kasvanut merkittävästi ollen mm. tieinfran osalta 20 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen osalta 97 miljoonaa euroa. Nykyisillä toimilla ei ole nähtävissä, että tilanne rakenteellisen alijäämän tai kaupungin talouden osalta paranisi, päinvastoin kaupungin velkamäärä kasvaa vuoteen 2025 vähintään 70 miljoonaa euroa ja korjausvelka kasvaa. Näillä on merkittävä vaikutus myös käyttötalousmenoihin ja talousmenojen kohdentamiseen.

Perussuomalaiset esittävät seuraavaa:

1. Isojen uudisinvestointien (uimahalli, kulttuurikortteli) päättäminen ja suunnittelu tulee siirtää aikaisintaan vuoden 2023 lopulle, vuoden 2024 talousarvioon, kun selviää millainen hyvinvointialueen rahoituksen rasitus on kaupungille.
2. Vuosilta 2022 ja 2023 säästyneet rahat siirretään teatterin kunnostukseen, kiinteistöjen, urheilupaikkojen ja tieinfran korjausvelan kiinnikuromiseen, velan hallintaan, sekä kuntalaisia lähellä oleviin palveluihin ja hyvinvointiin. Tällä saavutamme joustavuutta taloudessa.
3. Monitoimirakennusten tarkoituksenmukaisuus, koko ja seudun demografinen kehitys tarkastellaan uusien tietojen valossa, sekä hankkeita muokataan oikean kokoisiksi ja rakennettavia kiinteistöjä moduulirakenteisiksi.
4. Pitkänajan talous- ja investointisuunnitelman painopiste on siirrettävä uudisinvestoinneista olemassa olevan rakennuskannan, kaupunkikuvan ja identiteetin säilyttämiseen, sekä korjaamiseen ja korjausvelan kiinnikuromiseen.
5. Leasing-mallia ei tule käyttää hankkeiden rahoittamisessa. Tämä syö jälkipolviemme toimintaedellytyksiä.

Kouvolassa 16.11.2021

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Linkki lehtiartikkeliin Kouvolan Sanomat 18.11.2021

Kirjoitettu 18.11.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa