Syyskokouksen päätöksiä

Syyskokouksen aluksi jaettiin yhdistyksen historian ensimmäiset standaarit Jari Käelle ja
Hannu Taskiselle ansioituneesta ja rakentavasta työstä perussuomalaisen toiminnan hyväksi. Suuri Kiitos heille!

 

Puheenjohtajan valinta

Ukko Bamberg valittiin yksimielisesti jatkamaan ensi vuonna yhdistyksen puheenjohtajana

 

Vuoden 2022 hallitus

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Jäsen / Varajäsen

Joni Mörk / Lasse Ahola
Toni Vainikka / Teemu Koistinen

Riitta Schneider / Jari Käki
Sheikki Laakso / Tomi Toivonen
Garita Sundström/ Pia Saarinen
Tuija Ranta/ Janne Kapiainen

 

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022

Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Taskinen ja varatoiminnantarkastajaksi Jorma Ruippo.

 

Kymen piirin kokousedustajiksi valittiin 2022

 

Edustaja/ Varaedustaja
Joni Mörk/ Sheikki Laakso
Mikko Jaanu/ Timo Karas

Ukko Bamberg/ Toni Lampiranta

Jari Kaleton/    Petri Huttunen

Janne Kapiainen/ Teemu Koistinen
Tomi Toivonen/ Janne Patjas
Toni Vainikka/ Jorma Ruippo

Riitta Schneider/ Janne Pahkala
Pia Saarinen/ Jarmo Uuttala

Tuija Ranta/ Garita Sundström

 

Perussuomalaisten Kymen Piirin hallitukseen päätettiin esittää seuraavia henkilöitä
– Ukko Bamberg, Riitta Schneider ja Joni Mörk.

Jäsen- ja kannattajajäsenmaksu
-    Vahvistettiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 10 euroa ja kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi 20 euroa.

Toimintasuunnitelma

Yhdistys panostaa aluevaaleihin 2022. Ne ovat ratkaisevan tärkeät vaalit kuntalaisten ja kaupungin kannalta. Merkitystä ei voi vähätellä myöskään puolueen kannalta. Vaaleilla tulee olemaan vaikutuksia valtakunnan politiikkaan asti.

 

Kirjoitettu 4.11.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa